اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/10
کل خالص ارزش دارائی ها 863,459,109,127 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,322,525 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,322,525 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,353,245 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 199,758

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/05/28

مدیر صندوق:

كارگزاري بورس بهگزين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري بورس بهگزين

مدیران سرمایه گذاری:

محمد گرجي آرا

حسابرس:

حسابرسي شاخص انديشان حسابداران رسمي